Voetpad van P2 naar Keetpoort brug afgesloten

Bezoekers van Muiden dienen er rekening mee te houden dat door baggerwerkzaamheden het voetpad van de parkeerplaats P2 naar de Keetpoort brug is afgesloten.

De werkzaamheden duren nog tot eind december, zo’n 40 duizend kubieke meter bagger zalĀ  uit de watergangen worden gehaald. Hierdoor kan de ongehinderde afvoer van water en doorvaart van schepen worden gegarandeerd.

Bezoekers kunnen het beste de borden Muiderslot volgen en zo via het Kalkovens pad naar de vesting wandelen. Bezoekers van Muiden wordt afgeraden om over de parallelweg te lopen. Omdat er vrijwel geen uitwijkmogelijkheden voor autos zijn is deze weg voor voetgangers namelijk zeer gevaarlijk.