Gemeenteraad kiest weiland naast Kocherbos voor uitbreiding hockeyclub

Gemeenteraad kiest weiland naast Kocherbos voor uitbreiding hockeyclub

In de raadsvergadering van donderdag 31 mei heeft de Muidense gemeenteraad unaniem gekozen voor het weiland naast het Kocherbos als de locatie waar de hockeyclub Muiderberg zal kunnen gaan uitbreiden.

Eind vorige week stelde het college vast dat het weiland naast het Kocherbos of de locatie bij de Negen Morgen als enige realistische optie overbleven uit het locatieonderzoek. Met de definitieve keuze van de gemeenteraad is een tweede belangrijk punt uit het collegeprogramma afgerond.

Met het aantreden van het nieuwe college koos verantwoordelijk wethouder Wimar Jaeger in maart een andere aanpak waarmee de Raad in 3 maanden over deze langslepende kwestie een besluit kon nemen. In de afgelopen maanden zijn door middel van een specifieke aanpak eerst alle mogelijke locaties door de raad vastgesteld. Daarna zijn alle criteria vastgesteld die van belang zijn om de uiteindelijke locatiekeuze te kunnen maken.

Het nieuwe hockeyveld in het weiland naast het Kocherbos zal door de hockeyclub MHC Muiderberg zelf worden betaald. Voor de realisatie zal met vele betrokkenen waar onder Groen Muiderberg, bewoners worden overlegd om de landelijke inpassing zo goed mogelijk vorm te geven. De gemeente volgt voor de realisatie de normale bestemmingsplanprocedure en zal hier op korte termijn mee van start gaan, daarnaast zullen uitvoeringsplannen worden voorbereid. Gestreefd wordt naar oplevering in 2013.